Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2011.12.27

Virgin Media TV Merlin-kvíz

A Virgin Media TV internetes oldalán remek Merlin-kvíz található, aki szeretné, letesztelheti a sorozattal kapcsolatos tudását, most megteheti. A kérdéseket különböző sorrendben teszi fel a kvíz-program, a válaszadást követően a "Next question"-nel lehet továbblépni. Vigyázat, feladványok az összes eddigi epizódból vannak, még a 4x13-ra vonatkozó kérdések is szerepelnek közöttük.

A kérdések és a válasz-lehetőségek fordítása megtalálható a Teljes bejegyzésben.

1/25 kérdés
Merlin first encountered Arthur by interrupting the future king while he was doing what? / Mikor Merlin először találkozott Arthurral, mely tevékenységében szakította félbe a jövőbeli királyt?
1.    A Hunting stags / szarvas-vadászatban
2.    B Persecuting a sorcerer / egy varázsló üldözésében
3.    C Bullying an underling / egy alattvalót egzecíroztatott
4.    D Romancing a maid / flörtölt egy szobalánnyal
 
2/25
What was the name of the Keeper of the Unicorns, who tested Arthur's worth? / Hogy hívták az unikornis őrzőjét, aki próbára tette Arthur-t?
1.    A Sagora
2.    B Unicora
3.    C Jakora
4.    D Anhora
 
3/25
The brave knight Percival was wounded with a crossbow during a quest which led to the discovery of what? / Percivalt, a bátor lovagot megsebesítette egy nyílpuska az egyik küldetés során. Mit fedeztek fel ezen a küldetésen?
1.    A The Tomb of Ashkanar / Ashkanar síremlékét
2.    B The Isle of the Blessed / Az Áldottak szigetét
3.    C The Castle of Fyrien / Fyrien kastélyát
4.    D The Kingdom of Caerleon / Carleon királyságát
 
4/25
The ruthless knight Valiant cheated his way through a tournament using which enchanted object? / A kegyetlen Valiant lovag a bajnokságon csalással jutott előbbre; milyen megbűvölt tárgyat használt?
1.    A Dragon-skin boots / Sárkány-bőr csizmát
2.    B A shield painted with snakes / Egy pajzsot, festett kígyókkal
3.    C A black sword / Egy fekete kardot
4.    D Diamond chainmail / Gyémánt páncélinget
 
5/25
Agravaine showed his sheer brutality when he murdered a young man who failed to procure him what? / Agravaine nyers brutalitása megmutatkozott, mikor meggyilkolt egy fiatalembert, aki nem szerzett meg neki valamit; mit is?
1.    A The last dragon's egg / Az utolsó sárkány-tojást
2.    B Uther's last will and testament / Uther végrendeletét
3.    C Maps of Camelot's tunnels / Camelot alagútjainak térképét
4.    D Water from the Lake of Avalon / Vizet Avalon tavából
 
6/25
Leon was the only survivor when a Camelot patrol was massacred for...? / Leon volt az egyetlen túlélő, mikor egy Camelot-i őrjáratot lemészároltak – miért is?
1.    A Straying onto Cenred's land / Cenred földjére tévedtek
2.    B Stealing the Cup of Life / Ellopták az Élet Kelyhét
3.    C Offending Odin / Megsértették Odin-t
4.    D Practicing magic in front of Uther / Mágiát gyakoroltak Uther előtt
 
7/25
Who was the first person to call Merlin by his druid name, "Emrys"? / Ki nevezte először Merlint druida nevén Emrys-nek?
1.    A Gaius
2.    B Morgause
3.    C Mordred
4.    D The Great Dragon
 
8/25
The hapless king of Mercia was framed for whose attempted murder? / Mercia szerencsétlen királyát hamisan megvádolták egy gyilkossági kísérlettel; a vád szerint kit próbált megölni?
1.    A Uther
2.    B Arthur
3.    C Morgana
4.    D Merlin
 
9/25
Gwaine first proved his greatness when he saved Arthur from…? / Gawain azzal bizonyította először nagyszerűségét, hogy megmentette Arthur-t … mik vagy kik elől?
1.    A Giant man-rats / óriás patkányoktól
2.    B Viking assassins / viking bérgyilkosoktól
3.    C Renegade druids / renegát druidáktól
4.    D Bogus knights / ál-lovagoktól
 
10/25
What originally led to Gaius separating from his old flame Alice? / Eredetileg mi volt az oka annak, hogy Gaius külön vált régi szerelmétől, Alice-től?
1.    A The Great Purge / A Nagy Tisztogatás
2.    B She turned against magic / Alice a mágia ellen fordult
3.    C The war against Escetia / Az Escetia elleni háború
4.    D She fell for someone else / Alice beleszeretett valaki másba
 
11/25
What convinced Merlin's father, Balinor, to help save Camelot from the wrath of the Great Dragon? Mi győzte meg Merlin apját, Balinort abban, hogy segítsen megmenteni Camelotot a Nagy Sárkány haragjától?
1.    A The memory of Merlin's mother / Merlin anyjának emléke
2.    B Merlin's friendship with Gaius / Merlin barátsága Gaius-szal
3.    C Merlin's destiny as a great man / Merlin végzete, hogy nagyszerű ember lesz
4.    D A vision of Merlin's death / Látomás Merlin haláláról
 
12/25
How did Elyan accidentally free – and become possessed by – the spirit of a druid child? / Elyan hogyan szabadított ki véletlenül egy druida gyermek szellemét, aki megszállta őt?
1.    A He touched a gemstone / Megérintett egy drágakövet
2.    B He bitten by a serpent / Megmarta egy kígyó
3.    C He drank from a well / Ivott egy kútból
4.    D He was kissed by a sorceress / Megcsókolta egy boszorkány
 
13/25
What object did Arthur have to recover from the devastated land of the Fisher King? / Milyen tárgyat kellett visszaszereznie Arthurnak a Halászkirály kietlen birodalmából?
1.    A The silver chalice / Ezüst kelyhet
2.    B The emerald pendant / Smaragd függőt
3.    C The ebony mask / Ében maszkot
4.    D The golden trident / Háromágú arany szigonyt
 
14/25
Vengeful sorceress Mary Collins attempted to murder Arthur while disguised as what? / A bosszúszomjas boszorkány, Mary Collins álcát viselve tett kísérletet Arthur megölésére; minek álcázta magát?
1.    A An injured knight / Sérült lovagnak
2.    B A famous singer / Híres énekesnek
3.    C A beautiful courtesan / Gyönyörű kurtizánnak
4.    D A potato-seller / Krumpli-árusnak
 
15/25
Morgause awakened the Knights of Medhir to attack Camelot – but how many of these legendary knights were there? / Morgause felébresztette Medhir lovagjait, hogy támadják meg Camelotot; hányan is voltak a legendás lovagok?
1.    A 4
2.    B 5
3.    C 6
4.    D 7
 
16/25
During one confrontation, what kind of animal did Morgana transform Gwen into? / Az egyik összecsapás során milyen állattá változtatta Morgana Gwen-t?
1.    A A deer / Őz
2.    B A squirrel / Mókus
3.    C A cat / Macska
4.    D A toad / Varangyos béka
 
17/25
The sorceress Nimueh caused a deadly plague in Camelot using what? / A boszorkány Nimueh halálos járványt bocsátott Camelotra; hogyan?
1.    A A creature called an Afanc / Egy Afanc nevű lénnyel
2.    B A cursed amulet / Egy megátkozott amulettel
3.    C A vial of water from Hades / Hades vízéből egy üvegcsével
4.    D A spell of the Old Religion / A Régi Vallás egyik varázsigéjével
 
18/25
What substance did Morgause use to make Uther succumb to terrifying hallucinations? / Mit használt fel Morgause, hogy Uther összeroppanjon a rémisztő hallucinációktól?
1.    A Mandrake root / Mandragóra gyökeret
2.    B Avalon moss / Avalon mocsarát
3.    C Poisoned roses / Mérgezett rózsákat
4.    D Dark ginger / Fekete gyömbért

19/25
How did Morgana manage to compel Merlin to become an instrument of evil? / Hogyan kényszerítette Morgana Merlint, hogy váljon a gonosz eszközévé?
1.    A She put him in a deep trance / Mély transzba bocsátotta
2.    B She threatened Gaius's life / Megfenyegette Gaius életét
3.    C She implanted a magical creature / Beültetett egy mágikus lényt
4.    D She injected him with a potion / Befecskendezte bájitallal

 
20/25
From whom did Merlin first learn of Morgana's evil pact with the warlord Helios? / Kitől tudta meg Merlin, hogy Morgana gonosz egyezségét kötött Helios hadúrral?
1.    A Gwen
2.    B Arthur
3.    C Gwaine
4.    D Lancelot
 
21/25
Merlin fell in love with the cursed druid girl Freya after she was brought to Camelot by…? Merlin beleszeretett egy Freya nevű elátkozott druida lányba, akit Camelotba hozott … ki is?
1.    A A bounty hunter / Egy fejvadász
2.    B A magical vortex / Egy mágikus örvény
3.    C A dragon / Egy sárkány
4.    D An enchanted mirror / Egy elvarázsolt tükör
 
22/25
Who dispatched Merlin to seek a new life under Gaius's mentorship? / Ki indította útnak Merlint, hogy új életet kezdjen Gaius tanítványaként?
1.    A His mother / Az édesanyja
2.    B His stepfather / A mostohaapja
3.    C His first employer / Az első munkaadója
4.    D The Great Dragon / A Nagy Sárkány
 
23/25
Gwen was reunited with her beloved Lancelot while he was working in which demeaning role? / Gwen ismét találkozhatott szeretett Lancelot-jával, míkor Lancelot rangján aluli szerepkörben dolgozott; miként is?
1.    A Knight's squire / Egy lovag pajzshordójaként
2.    B Kitchen dogsbody / Konyhai mindenesként
3.    C Boatman / Csónakosként
4.    D Cage fighter / Ketrecharcosként
 
24/25
Merlin first transformed himself into an old man as part of a plan to prevent whose execution? / Merlin egy terv részeként változott át először öregemberré; kinek a kivégzését akarta megakadályozni?
1.    A Lancelot
2.    B Gwen
3.    C Gaius
4.    D Sir Percival
 
25/25
Gwen had to snap Arthur out of it when a magic spell made him fall in love with the daughter of…? / Gwen-nek fel kellett pofoznia Arthurt, mikor egy varázsige miatt beleszeretett valakinek a lányába…; kiébe?
1.    A A renegade warlock / renegát hadúr
2.    B A neighbouring king / szomszédos király
3.    C A lowly peasant / egyszerű paraszt
4.    D A hideous troll / egy undorító troll

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.